ankieta

Badanie zapotrzebowania na kadry IT

Szanowni Państwo,

Pomorska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych zaprasza Państwa do udziału w badaniu dotyczącym potrzeb szkoleniowych, którego celem jest dostosowanie programu kształcenia kadr informatycznych CODE 2.0 do oczekiwań i zapotrzebowania lokalnych przedsiębiorstw sektora IT/ICT. Jednocześnie zapewniamy, iż dane zawarte w ankiecie są objęte tajemnicą i zostaną wykorzystane tylko w celach realizacji projektu CODE 2.0.

Pomorska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych jest trójmiejskim podmiotem skupiającym się na realizacji projektów wspierających przedsiębiorczość oraz inicjatywy gospodarcze pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Głównym celem działalności Fundacji jest poprawa wizerunku oraz konkurencyjności Pomorza na tle rynków sąsiedzkich.

CODE 2.0 to projekt, który z jednej strony daje szansę młodym osobom na przekwalifikowanie się i znalezienie pracy, a z drugiej strony rozwiązuje problem braku kadr w branży IT. Bezpłatnie kształcimy osoby chcące zmienić pracę lub zwiększyć swoje szanse na rynku pracy i zapewniamy im tę pracę poprzez program partnerski dla przedsiębiorstw.